Trivselssamtaler

På Dalmose Skole har vi fokus på elevernes trivsel.

Vi har derfor, som noget nyt, indført trivselssamtaler. Trivselssamtalerne er primært forebyggende samtaler. I første omgang var samtalerne tiltænkt de unge i udskolingen, men grundet en tydeligt målbar effekt, har skolen udvidet denne ordning til at dække elever fra 3. til 9. klassetrin. En trivselssamtale kan blandt andet bestå af afdækning af en elevs faglige/personlige udfordringer. Der fordres en gensidig forpligtelse fra henholdsvis elev og trivselslærer i forhold til ønsket om forbedring desuagtet elevens udfordringer. Trivselssamtaler foregår kun med forældres accept. Dalmose Skole et TRYGT og GODT sted at VÆRE og LÆRE!

Siden er sidst opdateret 15. januar 2020