Vikardækning

  • Alle lektioner vikardækkes ved fravær så vidt som muligt
  • Ved mangel på vikar kan elever arbejde under opsyn, eller sammen læse med en anden klasse
  • For at sikre kvaliteten af vikarerne bliver disse løbende superviseret og evalueret af skoleledelsen. Det kan være en overværelse af undervisning, samtale om, hvordan de forskellige lektioner forløber, samtale med den lærer, som er blevet vikardækket m.m.
  • Vikarerne evaluerer de lektioner, de har haft og formidler deres erfaring til de vikardækkede lærere, så kontinuiteten opretholdes

 

Siden er sidst opdateret 15. august 2017