Vikardækning

Vikardækning ved lærers uforudsete eller planlagte fravær i kortere periode

  • Alle lektioner vikardækkes ved fravær, så vidt som muligt
  • Der vikardækkes, så vidt det er muligt, med en vikar der kan faget.
  • Der vikardækkes, så vidt det er muligt, med en vikar så der kan etableres et sammenhængende forløb.
  • Ved vikardækning af lektioner med 2-lærer har 2. læreren hele klassen.
  • Ved mangel på vikar kan elever arbejde under opsyn eller sammenlæse med en anden klasse
  • For at sikre kvaliteten af vikarerne bliver disse løbende superviseret og evalueret af skoleledelsen. Det kan være en overværelse af undervisning, samtale om hvordan de forskellige lektioner forløber, samtale med den lærer som er blevet vikardækket m.m.
  • Vikarerne evaluerer de lektioner, de har haft, og formidler deres erfaring til de vikardækkede lærere, så kontinuiteten opretholdes

Aflysning af undervisning.

  • På 7. – 9. årgang kan det være nødvendigt at gennemføre undervisningen ved aftale om selvstudie. Det betyder, at eleverne arbejder selv eventuelt hjemme eller under opsyn på skolen. I disse tilfælde har eleverne fået besked på, hvad de skal arbejde med.
  • Ved fag der er særligt ramt af aflysninger, er der opmærksomhed på at kompensere for den manglende undervisning.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen oktober 2021

Evalueres maj 2022

 

Siden er sidst opdateret 4. oktober 2021