Værdigrundlag

Dalmose skoles værdier

Læring

 

Læring giver faglig trivsel - faglig trivsel giver social trivsel, derfor

 • Har vi et læringssyn, hvor der især er fokus på progressionen i den enkelte elevs læring.
 • Ønsker vi at lære vores elever at lære.
 • Italesætter vi, at læring er med til at skabe et godt liv.
 • Bliver vi ved med at udfordre os selv, vores elever og forældre på, hvordan man lærer bedst.
 • Sætter vi synlige mål sammen med og for eleverne.
 • Har vi en forventning om, at både lærere og forældre er loyale overfor skolen og samarbejder om elevens læring.

Trivsel

 

Man trives bedst, når man kender rammerne, derfor

 • Har vi få, men klare regler for, hvordan man går i skole, og vi samarbejder med forældrene om at overholde reglerne.
 • Er alle voksne på skolen gode rollemodeller for eleverne.
 • Passer vi alle godt på hinanden og vores skole.
 • Er der altid en synlig voksen ude i frikvartererne.
 • Kender alle deres egen betydning for fællesskabet og er bevidste om egen indvirkning på dette.
 • Har vi en forventning om, at både lærere og forældre er loyale overfor skolen og støtter op om såvel klassens som den enkelte elevs trivsel.

Inklusion

 

Alle elever har krav på at udvikle sig, derfor

 • Skal alle elever finde meningen med deres skolegang.
 • Ser og udfordrer vi de individuelle og fælles potentialer.
 • Vil vi gerne gøre alle elever nysgerrige og ambitiøse.
 • Har vi udviklende og differentierende læringsmiljøer, både inde og ude.
 • Ser vi en værdi i forskelligheder og mangfoldighed.
 • Har vi en forventning om, at både lærere og forældre er loyale overfor skolen og støtter op om inklusionen.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 13. juni 2014.

Siden er sidst opdateret 2. februar 2016