Retningslinje ved sygdom og fri

Forsømmer en elev på grund af sygdom eller anden lovlig grund, skal klasselæreren have skriftlig underretning samme dag.

Hvis der vil blive tale om et længere fravær på grund af sygdom, må henvendelse til skolen ske snarest, da vi i sådanne tilfælde må overveje at sætte hjemmeundervisning i gang.


Hvis en elev skal indlægges på hospital, skal skolen også underrettes, da der efter cirka tre ugers indlæggelse vil kunne blive tale om undervisning på hospitalet.

Får skolen ingen besked fra hjemmet i forbindelse med fravær, vil det være at betragte som ulovligt fravær.

Ved anmodning om at barnet skal holde fri, kan klasselæreren godkende en dags fri. Er der tale om mere end en dag, skal der rettes henvendelse til skolelederen.

Både fravær og forsømmelser skrives i kontaktbogen i Aula.

Siden er sidst opdateret 8. oktober 2020