Politik ved sponsorater og uformelle samarbejder

Vi er positive overfor sponsorater som middel til at opnå mål, der ellers ikke vil være mulighed for at gennemføre.

Samarbejde med sponsorer skal til enhver tid foregå på et ordentligt etisk grundlag og i overensstemmelse med skolens og kommunens værdier. Derudover skal sponsorater tage hensyn til lov om markedsføring med særligt fokus på § 8:

§ 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.

Stk. 2. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Stk. 3. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. 

  1. Undervisningen må ikke styres af eller gøres afhængig af gaver eller sponsorstøtte.
  2. Alle projekter, der har til formål at skaffe gaver eller sponsorstøtte til skolen, også fra offentlige eller private fonde, skal forhåndsgodkendes af skoleledelsen.
  3. Samarbejde mellem sponsor, lærere og pædagoger, elever og eventuelt forældre må ikke forpligte disse til at anvende sponsors materiale eller tjenesteydelser ej heller direkte eller indirekte krav om modydelser.
  4. Gaver og sponsorstøtte i form af penge, kan ikke modtages af skolen.
  5. Sponsorater med en værdi over kr. 10.000 skal forhåndsgodkendes af skolebestyrelsen. 

Opdateret af skolebestyrelsen, foråret 2020

Siden er sidst opdateret 17. november 2020