Ordensregler

Dalmose Skoles ordensregler bygger på sund fornuft og indeholder færdselsregler for elevers opførsel på skolen, så alle har det godt.

  • Derfor forventes det, at du behandler andre på skolen med respekt og taler ordentligt.

  • Derfor er alle elever ude i alle frikvartererne, dog undtaget udskolingen, der kun skal være ude i det første frikvarter.
  • Derfor skal vi hjælpe hinanden med at passe på skolens ting og undgå hærværk.
  • Derfor rydder vi op efter os selv og sætter stolene op efter sidste time.
  • Derfor lægger vi vores mobiltelefoner i mobilbankerne ved 1. lektionsstart.
  • Derfor anvendes IT i timerne udelukkende til lærerstyrede undervisnings-aktiviteter.
  • Derfor må eleverne ikke forlade skolens område uden tilladelse fra en medarbejder.
  • Derfor laves der retningslinjer for afdelingerne i samarbejde med elevrådet.
  • Derfor foregår sneboldkampe kun, når der er ophængt en snemand i vinduet.
  • Er der i øvrigt noget, der er i tvivl om, så brug den sunde fornuft.

Oktober 2021

Siden er sidst opdateret 14. oktober 2021