Ordensregler

Dalmose Skoles ordensregler bygger på sund fornuft og indeholder færdselsregler for elevers opførsel på skolen, så alle har det godt.

  • Derfor forventes det, at du behandler andre på skolen med respekt og taler ordentlig.

  • Derfor er alle elever ude i alle frikvarterer, dog undtaget udskolingen, der kun skal være ude i det første frikvarter.
  • Derfor skal vi hjælpe hinanden med at passe på skolens ting og undgå hærværk.
  • Derfor rydder vi op efter os selv og sætter stolene op efter sidste time.
  • Derfor lægger vi vores mobiltelefoner i mobilbankerne ved 1. lektions start.
  • Derfor anvendes it i timerne udelukkende til lærerstyrede undervisningsaktiviteter.
  • Derfor må du ikke forlade skolens område uden tilladelse fra en medarbejder.
  • Derfor laves der færdselsregler for afdelingerne i samråd med elevrådet.
  • Derfor foregår sneboldkampe kun, når der er ophængt en snemand i vinduet.
  • Er der i øvrigt noget du er i tvivl om, så brug din sunde fornuft.