Mellem skole og hjem

Vores skole og hjemsamarbejde hviler på åbenhed, gensidig respekt og forståelse, således at vi har et konstruktivt samarbejde.

Skolen ser forældrenes involvering i skolen som en vigtig del af børnenes skolegang, både på det sociale og det faglige område.

Skole-hjem samarbejdet skal bygge på et ligeværdigt og anerkendende samarbejde mellem skole og hjem. Det sker bedst gennem dialog, som skal sikre, at forældre og lærere opnår fælles forståelse og respekt for hinandens roller og indgår i et konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel og læring.

Skolens medarbejdere har med deres professionelle tilgang til barnet ansvaret for fagligheden og læringen i skolen. Forældrene kender barnet og tager ansvar for, at det er klar til at komme i skole hver dag ved at:

 • Tale pænt om skolen.
 • Signalere, at skolen er interessant og betydningsfuld overfor barnet
 • Læse lektier med barnet
 • Barnet overholder mødetiden
 • Barnet kommer veludhvilet i skole
 • Barnet har fået morgenmad og en sund madpakke med
 • Tale med barnet om skoledagen
 • Læse ForældreIntra flere gange om ugen
 • Informere læreren om barnets fravær, glemte lektier og lignende via ForældreIntra
 • Informere læreren om særlige forhold i barnets liv, såfremt det vurderes at have indflydelse på barnets trivsel
Forældre inddrages i børnenes læring og trivsel gennem aktiviteter på skolen og i fritiden. Eksempelvis skole-hjem samtaler, forældremøder, klasserådsmøder og ikke mindst sociale aktiviteter for klassen.
Forældrene og bedsteforældre opfordres til at byde ind med tilbud om bistand i forskellige sammenhænge, f.eks. formidling af særlig viden på fagdage, praktisk hjælp til arrangementer og lignende.

Kommunikation

Dalmose Skole anvender Skoleporten som grundlag for al skriftlig kommunikation med forældrene. Skoleporten omfatter skolens webside samt ForældreIntra og ElevIntra.

Brugen af ForældreIntra

Forældrene anbefales jævnligt at besøge skolens webside. Det forventes, at forældrene besøger ForældreIntra flere gange om ugen.

Koder til brug af ForældreIntra samt vejledning udleveres af skolens administration på datoen for elevens start. Har man mistet sin kode – eller oplever andre tekniske problemer ved brugen af ForældreIntra – kan skolens administration kontaktes på

Brugen af ElevIntra

Eleverne i overbygningen skal besøge ElevIntra flere gange ugentligt.
 
Koder til brug af ElevIntra samt vejledning udleveres af skolens administration på datoen for elevens start. Har man mistet sin kode – eller oplever andre tekniske problemer ved brugen af ElevIntra – kan skolens administration eller IT-pedel kontaktes på skolen.

Beskeder

Beskedsystemet skal bruges til korte beskeder mellem ansatte og forældre. Mails af arkivmæssig interesse placeres i skolens elevmapper. Spørgsmål vedrørende undervisningen, social trivsel eller andre større spørgsmål kan stadig stilles under telefonsamtaler eller møder.
 
Det er ikke altid muligt at besvare telefonopkald. Derfor kan det være nødvendigt at aftale tid, hvor der er mulighed for en længere samtale eller møde.
 
Beskeder læses dagligt, og forældre kan forvente et svar inden for to arbejdsdage. Såfremt der ikke umiddelbart kan gives et svar, kvitteres for modtagelsen med besked om senere svar. Det forventes, at forældre ligeledes svarer inden for et par dage.

Etik i kommunikationen

For at understøtte den gode dialog bør forældre, lærere og elever kommunikere på en præcis og respektfuld måde.
 
Når du sender beskeder, bør du for eksempel:
 • Forsøge så vidt muligt at give korte og klare beskeder
 • Holde fokus på dit eget barn
 • Sørge for at holde en positiv tone
Siden er sidst opdateret 2. februar 2016