Kost og sundhed

Det er skolebestyrelsens mål at fremme sunde kostvaner generelt samt at fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen.
 
Skolebestyrelsen forventer, at eleverne har spist morgenmad inden de møder i skole samt, at forældrene sammen med deres børn tager ansvar for elevernes middagsmåltid – eksempelvis ved at medbringe madpakke.
  • Klasselærerne skal jf. folkeskoleloven §7 undervise eleverne om sundhed – herunder om alderssvarende, sund, varieret og mættende mad. Ved sund mad menes: mad, der opfylder sundhedsstyrelsens anbefalinger.
  • Når eleverne spiser, er der altid en voksen til stede sammen med eleverne i hovedskolen (0. – 3. klasse), hvor læreren spiser med eleverne fra 10.55 – 11.15. I mellemtrin (4. – 6. klasse), samt overbygningen (7. – 9. klasse) spiser eleverne sammen med læreren fra 11.05 – 11.15. Rammerne for spisning bør være således, at maden kan spises i en hyggelig, rolig atmosfære, som fremmer følelsen af fællesskab og glæden ved at spise. Klassernes forældreråd kan for forældremidler få tilladelse til at opstille køleskab med energimærke A+ og lavt støjniveau i nærheden af klasselokale. Klassens forældre forestår rengøring af køleskab.
  • Skolen sikrer fri adgang til frisk drikkevand hele dagen – vandflasker kan fyldes med frisk og køligt vand i frikvartererne ved vandposten oppe ved den gamle bygning. Lærerne bør opfordre eleverne til at drikke tilstrækkeligt med vand i løbet af dagen.
  • Sukkerholdige måltider og drikkevarer skal forbeholdes særlige lejligheder.
  • Sunde kostvaner/frugtordninger bør tages op som et punkt ved første forældremøde i alle klasser.
  • Som rollemodeller for eleverne bør de voksne være opmærksomme ved selv at følge ovenstående principper, når de er sammen med eleverne.
Siden er sidst opdateret 28. august 2017