Kommunikation mellem skole og hjem

God kommunikation mellem skole og hjem er et af fokusområderne i skolebestyrelsen, da vi gerne vil sikre, at kommunikationen mellem skole og hjem er så god som overhovedet mulig.

Al kommunikation skal foregå i et ordentligt sprog og med respekt for modtagerne. Det gælder både fra elever, ansatte og forældre.

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Dialog vedrørende undervisningen, social trivsel eller andre større emner foregår telefonisk eller fysisk til møder. Her er kan såvel forældre som skole ringe eller bede om et møde.

Skolen anvender AULA til den digitale kommunikation.

Den primære kommunikation mellem skole og hjem foregår via Aula.

Beskeder læses dagligt, og forældre kan forvente et svar inden for to arbejdsdage. Såfremt der ikke umiddelbart kan gives et svar, kvitteres for modtagelsen med besked om forventet dato for senere svar.

Det forventes, at forældre dagligt holder sig orienteret via Aula og ligeledes svarer inden for et par dage.

Når kommunikationen vedrører meddelelser om det enkelte barn, anvendes primært beskedsystemet. Beskedsystemet skal bruges til korte og klare beskeder mellem ansatte og forældre

Fælles meddelelser fra skolen kommunikeres primært ud via Aula som opslag.

 Etik i kommunikationen

For at understøtte en konstruktiv og anerkendende kommunikation henstilles alle til at være opmærksomme på, at kommunikationen foregår på en respektfuld måde.

Vær særlig opmærksom på følgende, når du sender beskeder:

  • Brug kun Aula til skolerelaterede ting
  • Nævn aldrig navne på tredjepart
  • Undgå personlige angreb
  • Lad informationen være saglig
  • Skriv aldrig når du er vred


 Også her er de voksne rollemodeller for børnene!

 

 

Skolebestyrelsen september 2021

Siden er sidst opdateret 22. marts 2022