Idræt og badning

I lighed med mange andre skoler har vi på Dalmose skole oplevet at færre og færre elever bader efter idrætstimerne. Problemet er størst i de store klasser, men kendes også i hele skoleforløbet.
Det har Skolebestyrelsen på Dalmose skole ønsket at der skal gøres noget ved, og vi lærere støtter op omkring beslutningen.
Vi har spurgt eleverne i 4. - 9. klasse om, hvad DE mener der skal til, for at de vil gå i bad efter idræt. Her pegede de på følgende:

  • At timerne var placeret først på dagen, så de skulle fortsætte undervisningen i klasselokalet
  • At der blev afsat den fornødne tid
  • At der blev opsat et badeforhæng mellem omklædning og badeareal
  • At dørene mellem drenge og pigeomklædningen forblev aflåst under bad og omklædning.
  • At fotografering ikke er en mulighed/risiko

Vi har lyttet, og derfor vil der i dette skoleår:

  1. Afsættes 20 minutter til bad og omklædning. På sigt forhåbentlig kun 15 minutter
  2. Der er opsat badeforhæng
  3. Dørene forbliver låst i bade og omklædningstid
  4. Lektionerne for 7. – 8. og 9.klasse er fredage 7.35-10.15.
  5. Telefoner afleveres før idrætsundervisningen starter så foto er en umulighed.

Det er et fælles ansvar at få alle til at bade. Forældreopbakning i denne forbindelse er uhyre vigtigt, så vi anmoder om at forældre drøfter det med deres barn, og hjælper med at huske på at pakke såvel idrætstøj som håndklæde. Skulle der være elever som ikke formår at bade efter idræt, vil I blive kontaktet via AULA med henblik på en dialog om det vigtige i at tage et bad efter idræt.


Dalmose skole, Skolebestyrelsen og idrætslærerne

Siden er sidst opdateret 6. september 2021