Idræt og badning

Frihed for gymnastik og badning efter skriftlig henvendelse  fra hjemmet gives for 1 uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan ske efter lægeattest, der udfærdiges af elevens læge. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.
 
Der gælder som hovedregel, at elever, der er fritaget for deltagelse, skal overvære timerne.
Siden er sidst opdateret 2. februar 2016