Idræt og badning

Fritagelse for gymnastik og badning efter skriftlig henvendelse fra hjemmet gives for en uge ad gangen, dog højst i fire sammenhængende uger.

Fritagelse ud over fire uger kan ske efter lægeattest, der udfærdiges af elevens læge. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Det gælder som hovedregel, at elever, der er fritaget for deltagelse, skal overvære timerne.

Opdateret af Skolebestyrelsen, foråret 2020

Siden er sidst opdateret 17. november 2020