Fraværspolitik

Fraværspolitik

Vi mener, at det er værdifuldt, hvis eleverne opfatter deres skolegang med samme seriøsitet, som der kræves af voksne på arbejdsmarkedet. Der er kun 200 „arbejdsdage“ på et skoleår, derfor er det principielt ikke hensigtsmæssigt, at eleverne holder ferie og lignende fravær på skoledage.

Omvendt så ved vi også, at det ofte kan være svært at koordinere bl.a. ferie for hele familien, så den ligger samtidigt og i skolens ferie. 

Vi har ligeledes forståelse for, at der pludselig kan opstå et enestående tilbud, som børnene skal have mulighed for at opleve. 

Derfor accepterer vi naturligvis forældrenes ønske om fritagelse fra undervisningen, men gør samtidig opmærksom på, at forældrene selv har ansvaret for elevernes undervisning under fraværet. Klassens lærere vil selvfølgelig være behjælpelige med at finde relevant materiale under fraværet.

Opdateret af Skolebestyrelsen, foråret 2020

Siden er sidst opdateret 17. november 2020