Fravær og forsømmelse

Fravær

Vi mener, at det er værdifuldt, hvis eleverne opfatter deres skolegang med samme seriøsitet, som der kræves af voksne i erhvervslivet efter skolen. Der er kun 200 „arbejdsdage“ på et skoleår, derfor er det principielt ikke hensigtsmæssigt, at eleverne holder ferie og lignende fravær på skoledage.

Omvendt så ved vi også, at det ofte kan være svært at koordinere bl. a. ferie for hele familien, så den ligger samtidigt og i skolens ferie. 

Vi har ligeledes forståelse for, at der pludselig kan opstå et enestående tilbud, som børnene skal have mulighed for at opleve. 

Derfor accepterer vi naturligvis forældrenes ønske om fritagelse fra undervisningen, men gør samtidig opmærksom på, at forældrene selv har ansvaret for elevernes undervisning under fraværet. Klassens lærere vil selvfølgelig være behjælpelige med at finde relevant materiale under fraværet.

Forsømmelse

Forsømmer en elev på grund af sygdom eller anden lovlig grund, skal skolen have skriftlig underretning samme dag.

Hvis der vil blive tale om et længere fravær på grund af sygdom, må henvendelse til skolen ske snarest, da vi i sådanne tilfælde må overveje at sætte hjemmeundervisning i gang.
Hvis en elev skal indlægges på hospital, skal skolen også underrettes, da der - efter ca. 3 ugers indlæggelse - vil kunne blive tale om undervisning på hospitalet.

Får skolen ingen besked fra hjemmet i forbindelse med fravær, vil det være at betragte som ulovligt fravær.

Siden er sidst opdateret 16. august 2017