Talepædagog

Tale- og hørelærerne arbejder med børn, som har sprogvanskeligheder.

Talepædagogens opgaver

  • Forståelsesproblemer
  • Udtalevanskeligheder
  • Stamme og stemmeproblemer
  • Læspen
  • Læbe-ganespalte
  • Børn med hørehandicap

I samarbejde med dit barns netværk rådgiver de jer i, hvordan I bedst kan støtte jeres barns sproglige udvikling.

Hvem kan henvende sig?

  • Forældre
  • Pædagoger
  • Lærere
  • Andre relevante fagpersoner

Hvordan kan man henvende sig?

Dit barn kan blive henvist til tale-høre-lærerne gennem skolen. Du kan også kontakte tale-høre-konsulenterne direkte.