Socialrådgivere

Vores socialrådgivere er til for at hjælpe vores elever i en svær situation.

Alle skoler og daginstitutioner i Slagelse Kommune har en forebyggende socialrådgiver tilknyttet. Som forebyggende socialrådgiver har vi fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Vi ønsker at forebygge at børn og unge i sårbare situationer udvikler svære problemer.  Vi ønsker med den tidlige indsats at sikre en tidlig inddragelse af familie og netværk.

Vi kan give sparring til lærere og pædagoger og råd og vejledning til forældre i forhold til at håndtere:

  • Forældrerollen
  • Dit barns trivsel
  • Dit barns skolegang f.eks. fravær
  • Forandringer i familien f.eks. skilsmisse, sygdom eller dødsfald
  • Konflikter i familien herunder spørgsmål om opdragelse

Jeg træffes på skolen hver tirsdag mellem 10 og 12, hvor min dør er åben for både børn, forældre og lærere. Jeg kan altid kontaktes for en samtale.

Siden er sidst opdateret 25. november 2021