Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

I daglig tale kaldet - PPR

Den pædagogisk psykologiske rådgivning har til opgave at rådgive og vejlede børn og unge i aldersgruppen 0-18 år og deres forældre.

PPR samarbejder med forældre, skoler og dagtilbud om at understøtte børn og unges udvikling og trivsel.

De har psykologer, tale-høre-lærere og motorikkonsulenter.

PPR-opgaver

  • Sociale og personlige vanskeligheder
  • Faglige vanskeligheder
  • Indlærings- og udviklingsvaskeligheder
  • Talehørevejledning
Siden er sidst opdateret 25. januar 2016