Frisbee golf

Velkommen til Dalmose Frisbee Golfbane.

Dalmose Skole fik i 2008 en Frisbee Golfbane.

Ideen om en frisbee golfbane udsprang af ønsket om at udnytte skolens gode store udearealer og samtidig motivere til mere aktivitet og bevægelse i undervisningen og i frikvartererne. Fokus var særligt rettet mod de større børn, der ofte sidder stille i pauserne, men banen er for alle aldre, unge som gamle.

Vi søgte derfor i april 2008 Danske Banks Initiativpulje og var heldige at få positivt svar. Den 25. september 2008 kunne vi således indvie banen med 9 flotte kurve og en stor klasseturnering.

Banen er offentlig tilgængelig, så velkommen til alle, der har lyst til at spille frisbee golf.