Pædagogisk Læringscenter

PLC består på Dalmose Skole af den faglige ledelse, inklusionsvejledere, bibliotekar og læsevejleder. 

Det pædagogiske læringscenter har til formål at sikre skolens udvikling i forhold til fastsatte mål for folkeskolen. Det pædagogiske læringscenter arbejder med at udvikle og understøtte lærings- og trivselsrelaterede aktiviteter samt understøtte og inspirere medarbejdernes fokus på læreprocesser og læringsresultater. 

Derudover skal det pædagogiske læringscenter sætte forskningsbaseret viden om læring i spil og understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. Det er det pædagogiske læringscenters opgave at understøtte medarbejdernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af Fælles Mål.

Siden er sidst opdateret 25. februar 2016