Grundskolekarakterer

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

Karakter i Grundskolen:

https://uvm.dk/statistik/grundskolen/karakterer-og-test/karakterer-i-grundskolen (nyt vindue)

 

Siden er sidst opdateret 23. april 2019