Referater fra Skolebestyrelsen

Her finder du det sidste nye referat fra skolebestyrelsen. Kontakt skolen hvis du ønsker referater fra tidligere møder

Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde den 25/5 2023 kl. 17:30.

Tilstede: Sidsel, Heidi, Michelle, Tina, Anne og Sofie Afbud: Gitte, Jens og Johnnie

1. Evaluering af Skolefest V./Skolebestyrelsen og Skole God skolefest, gode snakke med nye forældre og god stemning. Modellen tages op igen til næste skolefest. Tidligere model kan evt. tages i brug, hvor klasserne står for boder mv.

2. Skolebestyrelsens årsberetning V./Skolebestyrelsen og Skole Udarbejdes og udsendes inden sommerferien af formand Sidsel Hejlsvig med input fra alle i bestyrelsen.

3. Evaluering af årets tiltag/fokuspunkter V./Skolebestyrelsen og Skole Vi har opstartet arbejde indenfor PLC, co-teach, bevægelse og skolehaven i arbejdsgrupper. Lærerne har arbejdet godt og målrettet herom. Fremtidens Dalmose Skole: Vi er i gang med at udvikle ”en skole for alle” – en ny og anderledes måde at bruge udearealer og lokalsamfundet på.

4. Fastlæggelse af første møde efter ferien V./Skolebestyrelsen og Skole Vi fortsætter med rullende dage mandag-torsdag. Første møde i det nye skoleår er d. 17. august.

5. Forberede Dimission V./Skolebestyrelsen og Skole Samme model som sidste år, hvor det holdes indendørs med underholdning af nogle af skolens elever.

6. Forberede skolebestyrelsesvalget V./Skolebestyrelsen og Skole Procesplan laves i forbindelse med det kommende skolebestyrelsesvalg. Den udsendes inden sommerferien. Alle forældre til elever gående på skolen i skoleåret 2023-2024 er opstillingsberettigede. Dalmose Skole Blomstervænget 5 4261 Dalmose Tlf. 58 57 24 10 Email: dalmsko@slagelse.dk

Faste punkter: 

7. SFO V./Skolebestyrelsen og Skole Der arbejdes med værksteder mv. i SFO’en, som børnene er glade for. Der opdateres mere på Facebook af aktiviteter i SFO’en. Vi evaluerer på opstartsfasen.

8. Budgetopfølgning V./Tina Vi er pt. i underskud som følge af besparelsesrunden i kommunen.

9. Brobygning V./Skolebestyrelsen og Skole 0.-6. klasse skal til brobygningsdag på Flakkebjerg Skole d. 1. juni.

10.Nyt fra elevrådet Udgår.

11.Nyt fra de forældrevalgte Ungdommens Idrætsmødested: Opstart af arbejde d. 6. juni. Indvielse torsdag d. 10. august. Mere info kommer.

12.Nyt fra medarbejderne Midgård: Stadig fokus på gang-ro. Udgård: Planlægning af projektuge i 6.-8. klasse i uge 24. Vellykket Udgårdsturnering i går d. 24. maj.

13. Nyt fra ledelsen En stolt skoleleder, der beretter om følgende:

• 8. klasse til den første madkundskabsprøve – en vellykket eksamen!

• Fagfordeling med to skoler der smeltes sammen til én.

• Udgårdsturnering med kæmpe succes og som styrker fællesskabet.

• 9. klasse er sendt godt på vej ud i livet ved en god sidste skoledag.  En god stemning uden nogle elever i nøgen-kostumer.

14. Gode historier Forslag til kommende plakat – 50x70: Sidste skoledag 9. klasse Udgårdsturnering Skolefest 

Brobygning

15. Punkter til kommende møder Skolebestyrelsens årsplan Forberedelse af skolebestyrelsens besøgsrunde forældremøder

Evaluering Forældreangement Forberede skolebestyrelsesvalg 16. Eventuelt Magasiner – Skole og Forældre sendes elektronisk til bestyrelsesmedlemmer.

Velkommen til Poul vores nye viceskoleder pr. 1. august. Gitte Kjærsgaard fortsætter som afdelingsleder. Nærmere info om dette kommer.

9. klasse have lavet forskellige kåringer, hvor Martin blev kåret som ”Årets lærer” – medaljen hænger ude på mindebænken.

Referent Sofie Bülow.

Siden er sidst opdateret 26. maj 2023