Skolebestyrelsen

Hver selvstændig skole skal oprette en skolebestyrelse bestående af forældre-, medarbejder-, og elevrepræsentanter.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder blandt andet principper om elevernes undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne.

Derudover skal skolebestyrelsen blandt andet godkende skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætte ordensregler for skolen.

Siden er sidst opdateret 3. februar 2016